czapkaAustria
krajobraz górski

Tutaj znajdziesz informacje, które przydadzą Ci się podczas pobytu na terenie Austrii. Zachęcamy do przejrzenia tej strony, dzięki temu poznasz różnice pomiędzy Polską a Austrią.

Info

mapa europy z zaznaczeniem Polski i Austrii

PODSTAWOWE INFORMACJE O AUSTRII:
Język urzędowy: niemiecki
Stolica: Wiedeń
Ustrój polityczny: republika federacyjna
Powierzchnia całkowita: 83 858 km²
Liczba ludności (2016): 8.699.730*
Gęstość zaludnienia: 99,5 osób/km²
Jednostka monetarna: Euro – Є
Strefa czasowa: UTC +1
Hymn państwowy: Land der Berge, Land am Strome
Domena internetowa: .at
Kod samochodowy(rejestracja): A
Kod telefoniczny(kierunkowy): +43
Skład etniczny: Austriacy (91,1%), Turcy (0,8%), Chorwaci (0,8%), Niemcy (0,5%), Węgrzy (0,4%), Słoweńcy (0,4%), Czesi (0,2%)
Wyznanie: katolicy (84,3%), bezwyznaniowcy (6,0%), luteranie (5,6%), muzułmanie (1,0%), żydzi (0,1%)

System prawny

młotek sędziego
Federalny ustrój Austrii ma istotne praktyczne znaczenie w życiu codziennym. Związany jest z nim podział kompetencji państwa na federalne i krajowe – i tak szereg sfer życia codziennego regulowanych jest nie na poziomie federalnym (ogólnokrajowym) lecz na poziomie przepisów krajów związkowych Austrii co w znacznym stopniu odróżnia go od polskiego systemu prawa. Dotyczy to m.in. służby zdrowia, ubezpieczeń społecznych (poza podstawowymi regulacjami określonymi na poziomie federalnym), szkolnictwa czy policji.

wykrzyknik Przebywając na terytorium Austrii, należy mieć na uwadze, iż w pełni podlega się miejscowym przepisom prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego i podatkowego.

NAJWAŻNIEJSZE TELEFONY ALARMOWE:

wypunktowanie_okOgólny telefon alarmowy 112
wypunktowanie_okPolicja 133
wypunktowanie_okPogotowie 144
wypunktowanie_okStraż pożarna 122

Przepisy celne

Auto służb granicznych
Zgodne z normą unijną. Turystów obowiązują ograniczenia ilościowe dotyczące wwozu towarów przeznaczonych do osobistego użytku i nie podlegających odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” obejmuje przeznaczenie przewożonych towarów na prezenty, lecz ich sprzedaż jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą.


Przewożone towary uznaje się za przeznaczone „do użytku osobistego”, jeżeli nie przekraczają określonych ilości, np:

 • papierosy – 200 szt.,
 • cygaretki – 400 szt.,
 • cygara – 200 szt.,
 • tytoń – 1 kg,
 • spirytus – 10 l,
 • wino ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto) – 20 l,
 • wino – 90 l (w tym maksymalnie 60 l wina musującego),
 • piwo – 110 l.

Osoby które nie ukończyły 17 roku życia, nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych.


Podatki

monety, dokumenty i długopis
Jest tylko jeden podatek dochodowy od osób fizycznych (Einkommensteuer). Podatek ten płacą osoby prowadzące działalność na własny rachunek (Selbständige) oraz pracownicy w formie zaliczek na podatek dochodowy (Lohnsteuer).

Kwota wolna od podatku od 2010 roku wynosi 12 000.- € dla pracobiorców i 11 000.-€ dla osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Od 01.01.2011 obowiązują następujące progi podatkowe:
Dochód Podatek Średnia stawka podatku
do 11.000 0 0%
od 11 000 do 25.000 (Dochód – 11 000) x 5110 / 14000
+ 5110
36,5 %
od 25000 do 60.000 (Dochód – 25 000) x 15125 / 35000
+ 5110
43,214286 %
powyżej 60000 (Dochód – 60 000) x 0,5
+ 20.235
50 %


Szczegółowe informacje o podatku od dochodów osobistych, stopie podatków, terminach płatności, ulgach oraz wypełnianiu deklaracji podatkowych można znaleźć na stronie Federalnego Ministerstwa Finansów: www.bmf.gv.at.


Zasiłek rodzinny

sznycel z frytkami i trzema sosami do wyboru
Prawo do zasiłku rodzinnego wyrównawczego mają rodzice (bądź rodzic), których centrum interesów życiowych znajduje się na terenie Austrii a których dzieci żyją we wspólnym gospodarstwie domowym z drugim z rodziców bądź prawnych opiekunów w Polsce lub gdy łożą oni w przeważającej mierze na utrzymanie dziecka/dzieci przebywających w Polsce. Prawo do zasiłku przysługuje na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci przebywających na terenie Austrii. Wniosek składa się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica ubiegającego się o zasiłek urzędu skarbowego (Finanzamt). Do wniosku należy dołączyć dodatkowo formularze typu 401 i 411, które należy potwierdzić w Polsce. Zasiłek jest wypłacany zasadniczo po upływie roku kalendarzowego w jednorazowej kwocie będącej różnicą między kwotą zasiłku rodzinnego wypłaconego w kraju zamieszkania dziecka/dzieci a kwotą zasiłku rodzinnego przyznanego w Austrii. Wnioski składa się co rok i możliwe jest ich złożenie do 5 lat wstecz (po pięciu latach roszczenie dot. zasiłku ulega przedawnieniu).
WYSOKOŚC KWOTY MIESIĘCZNEJ ZASIŁKU
Na każde dziecko Od miesiąca gdy dziecko skończy 3 lata Od miesiąca gdy dziecko skończy 10 lat Od miesiąca gdy dziecko skończy 19 lat
Pierwsze dziecko 105.4 112.7 130.9 152.7
Drugie dziecko 118.2 125.5 143.7 165.5
Trzecie dziecko 140.4 147.7 165.9 187.7
Czwarte dziecko 155.4 162.7 180.9 202.7

Przykład: W przypadku rodziny posiadającej trójkę dzieci – 2-letnie, 4 letnie i 12 letnie, zasiłek wynosi 105,4+125,5+165,9= 396,8 euro miesięcznie.

Na każde kolejne dziecko zasiłek jest podwyższany o 50 euro. W przypadku dziecka niepełnosprawnego zasiłek jest wyższy o 138,30 euro. Niepełnosprawność musi być potwierdzona badaniami lekarskimi oraz przez zaświadczenie Federalnego Urzędu ds. Socjalnych.


Informacje dla kierowców

kontrola kierowcy przez policjanta
wykrzyknikPolskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdu w Austrii.
wykrzyknikOsoby, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mogą prowadzić pojazdów mechanicznych, nawet jeśli mają prawo jazdy.

Na autostradach i drogach szybkiego ruchu bezwzględnie wymagana jest tzw. winieta, czyli nalepka potwierdzająca wniesienie opłaty za korzystanie z płatnych dróg. Brak naklejonej we właściwym miejscu przedniej szyby samochodu winiety grozi obowiązkowym wykupieniem jednodniowej winiety zastępczej w wysokości 120 euro (sztywna ryczałtowa wysokość opłaty wynika z przepisów o opłatach drogowych). Niezatrzymanie pojazdu do kontroli bądź manipulacje z przyklejaniem winiety grożą dodatkową grzywną do 3000 euro. Nieprzyklejona winieta traktowana jest tak samo jak nieskasowany bilet w środkach komunikacji publicznej.

Rygorystycznie egzekwowany jest obowiązek przestrzegania ograniczenia prędkości na drogach (dozwolona prędkość na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/godz., poza obszarem zabudowanym – 100 km/godz., na autostradach – 130 km/godz.).

wykrzyknikEgzekwowany jest obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach samochodu.

W Wiedniu (a także w wielu innych miastach) płatne jest parkowanie w wyznaczonych strefach (bilety parkingowe kupuje się „na zapas” w punktach sprzedaży gazet i tytoniu – tzw. Trafikach i wypełnia po zaparkowaniu). Policja i służby miejskie są bezwzględne przy egzekwowaniu tego obowiązku – odebranie odholowanego samochodu z podmiejskiej „przechowalni” jest bardzo kosztowne (ok. 250Euro).

Prawo austriackie zawiera określony katalog wykroczeń drogowych i wysokości kar za każde z nich. W wielu przypadkach określona jest jedynie górna i dolna granica kary. W związku z tym podejmowanie przez kierowcę dyskusji z policją drogową na temat wysokości mandatu nałożonego za wykroczenie jest bezcelowe i ma zwykle odwrotne skutki – policjant może wtedy podnieść karę do określonego w przepisach limitu.

Odmowa przyjęcia mandatu na miejscu wiąże się zawsze ze skierowaniem sprawy na drogę administracyjną. Należy wtedy zapłacić zabezpieczenie na poczet ewentualnej kary (Sicherheitsleistung w wysokości kilkuset euro) w zamian uzyskuje się prawo do odwołania się od decyzji o mandacie do najbliższego organu nadzorującego pracę policji (najczęściej starostwo– Bezirkshauptmannschaft). Niedotrzymanie 14 dniowego, zawitego terminu odwołania powoduje uprawomocnienie się decyzji i zamyka dalszą drogę odwoławczą. Postępowanie oraz związana z nim korespondencja prowadzone są w języku niemieckim

wykrzyknikUwaga! Przyjęcie i zapłacenie mandatu zamyka drogę odwoławczą.

W ramach kontroli drogowej skrupulatnie sprawdzane jest prawo jazdy i dokumenty pojazdu. Stwierdzenie w dokumentach jakichkolwiek nieczytelności, uszkodzeń, poprawek lub przeróbek powoduje najczęściej zatrzymanie dokumentów i samochodu oraz wdrożenie postępowania wyjaśniającego, przy czym kierowca z reguły obciążany jest kosztami, jakie z tego wynikają (holowanie, parkowanie itd.).

Dodatkowe informacje dla kierowców można znaleźć na stronie internetowej: www.oeamtc.at


Kuchnia Austriacka

sznycel z frytkami i trzema sosami do wyboru
Kuchnia austriacka jest inspirowana upodobaniami kulinarnymi wielu narodowości, przede wszystkim włoskimi, węgierskimi, polskimi i czeskimi. Tradycyjne danie austriackie, podawane we wszystkich restauracjach Austrii, to sznycel, czyli kotlet z mięsa cielęcego panierowany i smażony. Najpopularniejsze potrawy austriackie to zupy i kiełbaski. Kuchnia Austrii to kuchnia obfitująca w dania mięsne oraz ciężkostrawne, znacznie rzadziej spotyka się tu dania wegetariańskie.

Kuchnia austriacka jest niejednolita na terenie całego kraju. Przyczyniły się do tego między innymi czynniki historyczne, a przede wszystkim wieloletni związek Austro-Węgier.

podstawowe potrawy…

Tradycyjne potrawy austriackie podaje się z ziemniakami pod różnymi postaciami. Mogą to być podsmażane ziemniaki w plastrach, frytki czy ziemniaki gotowane w wodzie. Tutaj znajdziesz przepisy oraz sposób przygotowania większości podstawowych potraw www.wielkiezarcie.com.

DESERY I NAPOJE AUSTRIACKIE
Austria słynie z wspaniałych i smacznych ciast oraz różnych wyrobów czekoladowych. Najbardziej znanym na całym świecie austriackim cukiernikiem jest Franz Sacher, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, twórca słynnego tortu Sachera. Najbardziej znanym przysmakiem jest strudel i sernik po wiedeńsku. Tradycyjnymi deserami są: Apfelstrudel – masa jabłeczna w delikatnym cieście, podawana na ciepło z bitą śmietaną; Palatschinken – naleśniki z serem, kremem czekoladowym lub owocami, posypane cukrem pudrem. Inne popularne austriackie desery to Mohr im Hemd, czyli czekoladowo-orzechowa masa budyniowa gotowana na parze i oblewana gorącą czekoladą i bitą śmietaną; Linzertorte – ciasto migdałowe lub orzechowe z dżemem porzeczkowym, morelowym lub malinowym oraz Sachertorte – tort z cienką warstwą dżemu morelowego lub śliwkowego i grubą polewą czekoladową.

Austriacy piją przede wszystkim kawę, ale w restauracjach podaje się często soki, najczęściej sok jabłkowy (Apfelsaft), wodę mineralną i lemoniadę doprawianą imbirem – Almdudler. Austria to producent wyśmienitych win i piw, których duży wybór można zaobserwować w sklepach. Wśród najczęściej wybieranych win austriackich wymienia się: tafelwein – wino stołowe, landwein, qualitatswein oraz pradikatswein. Austriacy bardziej gustują w piwach jasnych niż ciemnych.


Dni świąteczne w Austrii

fajerwerki wykrzyknikUWAGA! W niedziele i święta sklepy w Austrii są zamknięte.

Dni świąteczne to:

 • 01.01. Nowy Rok
 • 06.01. Trzech Króli
 • 24.04. Wielkanoc
 • 25.04. Poniedziałek Wielkanocny
 • 01.05. Święto Państwowe
 • 02.06. Wniebowstąpienie
 • 12.06. Zielone świątki
 • 13.06. Zielone świątki
 • 23.06. Boże Ciało
 • 15.08. Wniebowzięcie NMP
 • 26.10. Święto Narodowe (Nationalfeiertag)
 • 01.11. Wszystkich Świętych
 • 08.12. Święto Niepokalanego Poczęcia NMP
 • 25.12. Boże Narodzenie
 • 26.12. Boże Narodzenie